Projectverhuizingen

Onder Projectverhuizingen verstaan de Mondial Movers de verhuizing van kantoren, bedrijven, fabrieken en instellingen. Een projectverhuizing kenmerkt zich door het streven het productiviteitsverlies van onze opdrachtgevers tot een minimum te beperken en haar normale werkzaamheden zo min mogelijk te verstoren.

Hoge mate van efficiency

Mondial Movers zijn er dan ook van overtuigd dat het voor een succesvol verloop van de verhuizing gewenst is ons in een vroeg stadium te betrekken bij de voorbereiding en de planning. Alleen een perfecte coördinatie vooraf kan leiden tot een hoge mate van efficiency voor, tijdens en na de verhuizing.

Al onze verhuizers zijn ware professionals. Zij hebben vakgerichte opleidingen gevolgd en beschikken dan ook over de unieke kwaliteit om alle aspecten van de verhuizing tot volle tevredenheid van onze klanten te verzorgen.

Onze verhuizers zijn herkenbaar aan hun uniforme kleding, hetgeen een belangrijk onderdeel uitmaakt van ons kwaliteitsprogramma en de beveiliging garandeert tijdens de fysieke uitvoering van iedere verhuizing. Naast de gediplomeerde verhuizers beschikken wij tevens over ervaren meubelmonteurs, telematicaverhuizers, handymen en art-handlers.