Projectmanagement

Mondial Movers zijn er van overtuigd dat voor een succesvol verloop van een grote projectverhuizing het gewenst is een projectmanager in een vroeg stadium te betrekken bij de voorbereiding en de planning van de verhuizing. Ieder project vraagt namelijk om een gedegen voorbereiding. Mondial Movers kunnen het gehele her-huisvestingstraject begeleiden en uitvoeren.

Structuur in uw bedrijfsverhuizing

Om structuur te brengen in iedere verhuizing wordt er door ons gewerkt met een opdeling in projecten. In theorie volgen deze projecten elkaar op. Per project zal bepaald worden welke taken de projectmanager uitvoert en welke taken onze opdrachtgever voor haar rekening neemt. De projectmanager kan de volgende werkzaamheden verzorgen:

 • Het opstellen van het document ‘migratie en organisatie’
 • Het afstemmen van een indelingsplan met de verschillende afdelingen
 • De inrichting van de diverse ruimten
 • De afwerking en afbouw van afdelingen en verdiepingen
 • De controle op de uitvoering van de werkzaamheden en levering van derden
 • Het opstellen van een vlekkenplan per bedrijf, afdeling of gebruiker
 • Het inventariseren van het aanwezige meubilair
 • Het indelen en inrichten van de kantoorruimten in een gedetailleerd plan
 • Het inventariseren van de omvang, knelpunten en risico’s
 • De begeleiding van de fysieke uitvoering en controle op de planning
 • Het opstellen van en de controle op de begrotingen
 • Het bewaken van de voortgang en de planning

Onze projectmanager neemt vanzelfsprekend deel aan de voorbereidende besprekingen en stelt vervolgens het verhuisdraaiboek samen. Dit document vormt de basis voor de dagplanning, het coderingsplan, de verhuisinstructies en de communicatie.

Ten slotte verzorgt de projectmanager de evaluatie van het gehele project en zijn wij pas tevreden zodra onze klant tevreden is.