De Contractverhuizing

De opdrachtgevers van Mondial Movers zijn instellingen en bedrijven die een collectief contract afsluiten voor het verhuizen van inboedels en kantoorinventaris.

Mondial Movers slaagt er iedere keer weer in om zowel de opdrachtgever als haar medewerkers tevreden te stellen door aan alles en iedereen voldoende aandacht te schenken. Enerzijds is daar de perfecte uitvoering van de verhuizing en anderzijds een gunstig tarief, efficiency, gemak en volop kwalitatieve garanties voor onze opdrachtgevers.

De in de praktijk getoetste procedures, gebaseerd op behaalde certificaten als ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 certificaat en IiP (Investors in People), maken dat zowel de opdrachtgever en alle betrokkenen, het Mondial Verhuisbedrijf en Mondial Movers precies weten wat er verwacht mag worden op elk moment van de verhuizing.

Specifieke afspraken kunnen gemaakt worden over de invulling van onze werkzaamheden, de managementoverzichten en rapportages, alsook de besparingsresultaten. Vanzelfsprekend worden onze opdrachtgevers op de hoogte gehouden van de relevante ontwikkelingen binnen Mondial Movers en de branche.

Het unieke en in eigen beheer ontwikkelde kwaliteitsprogramma, ondersteund door het interne inkoop- en besparingsbeleid, garandeert onze opdrachtgevers een perfecte verhuizing. 

Het contract voorziet in het gemakt van slechts 1 contact- en administratieadres. De uitvoering van de verhuizing wordt gerealiseerd door het regionale Mondial Verhuisbedrijf. Met 34 operationele verstigingen in heel Nederland is er dus altijd een Mondial Verhuisbedrijf in de buurt.

Voor alle verhuizingen binnen Europa biedt Mondial Movers haar netwerk binnen de European Moving Group aan. Dit netwerk omvat 400 verhuisbedrijven verspreid over 16 landen. Voor bestemmingen buiten Europa wordt gebruik gemaakt van een geselcteerd netwerk van FIDI of OMNI agenten. De kwaliteit blijft gewaarborgd.